Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.bezoekbergen.nl die wordt beheerd door Stichting Hart van Noord-Holland gevestigd te Gedempte Nieuwesloot 50, 1811KT Alkmaar, Nederland. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer u de Website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

1. Verzamelde informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te kunnen leveren en te verbeteren. Hieronder volgt een overzicht van de typen informatie die we kunnen verzamelen:

Persoonlijke informatie: Bij het gebruik van onze diensten kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen. Deze informatie kan onder meer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en andere relevante contactgegevens omvatten.
Logboekgegevens: Net zoals bij de meeste websites verzamelen wij automatisch informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Website bezoekt. Deze logboekgegevens kunnen informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser type en -versie, de bezochte pagina's van onze Website, de tijd en datum van uw bezoek, en andere statistieken.

2. Gebruik van verzamelde informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

Het aanbieden en onderhouden van onze diensten.
Het verbeteren, personaliseren en uitbreiden van onze diensten.
Het verstrekken van klantenondersteuning.
Het analyseren van trends en het meten van de effectiviteit van onze Website en diensten.

3. Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden.

4. Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke informatie serieus en treffen passende maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

5. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring als u gebruik wilt maken van deze rechten.

6. Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze diensten of wet- en regelgeving weer te geven. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te controleren op eventuele updates.

7. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting Hart van Noord-Holland
Gedempte Nieuwesloot 50
1811KT Alkmaar
Nederland
E-mail: info@alkmaarmarketing.nl
Telefoon: 072 512 1070

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-01-2024